Forside A-Å Dyrevelferd

Dyrevelferd

Dyrene må få leve ut sin naturlige atferd i størst mulig grad, og det i et så naturlig miljø som mulig. Alle dyr skal behandles med respekt og beskyttes mot unødvendige lidelser og påkjennelser. Dette må være prinsipper som ligger til grunn for all dyrehold. På mange områder ser vi i dag at dyrs egenverdi blir truet av markedsinteresser som setter profitt over dyrevelferd. For SU har dyr og mennesker felles interesser som bør veie tyngre enn målet om å tjene mest mulig penger. Sosialistisk Ungdom krever at dyrs velferd prioriteres.

SU vil:

  • Ha en styrt avvikling av pelsdyrnæringa i Norge
  • Ha et forbud av import av pels fra oppdrett og bruk av feller
  • Ha en gradvis omstilling fra dyr i trange båser til mer løsdrift og alternativer som gir god dyrevelferd
  • Gjøre det mer lønnsomt for bønder å investere i bedre dyrevelferd, gjennom statlige tilskudd
  • Bedre forbrukerinformasjon om dyrevelferd
  • Ha et forbud mot dyretesting av husholdnings­ og hudpleieprodukter
  • Ha et forbud mot dyr i sirkus

Del Dyrevelferd på: