Forside A-Å Buss

Buss

Buss fjerner kø, er mer miljøvennlig enn bil, og det gir mennesker frihet til å komme seg rundt. Dette er spesielt viktig for ungdom og folk som ikke har egen bil. Vi ønsker gode bussruter og billigst mulig buss for at flest mulig skal velge bussen fremfor bilen.Bussen burde også være et alternativ for mennesker som bor på landet.

SU krever:

  • Nasjonalt ungdomskort for 200 kroner frem til fylte 25 år.
  • Flere nattbusser og fjerning av nattaksten man har mange steder
  • Mer buss i disktriktene

 

Les mer på side 21 av En grønn og rettferdig framtid

 

Del Buss på: