Forside A-Å Bolig

Bolig

​Det er dyrt å bo i Norge for ungdom. På grunn av mangel på rettigheter for leietakere, blir ungdom lett utnyttet av utleier, og har måttet gå med på dårlige og dyre leieavtaler. En skyhøy utlånsrente gjør det også vanskelig for lavtlønnsgrupper å kjøpe bolig. ​SU krever at det bygges minst 10.000 nye studentboliger gjennom samskipnadene. I tillegg til å gi studenter et rimelig botilbud, vil dette dempe presset på leiemarkedet for øvrig. Slik vil bolig bli rimeligere for langt flere, og flytte penger fra boligspekulanter til leietakerne.

SU tar side med leietakerne og førstegangskjøperne mot boligspekulantene som utbytter leietakere og holder salgsprisene kunstig høye. Bolig er en rettighet, ikke en vare.​

SU vil:

  • ​Bygge 10.000 nye studentboliger gjennom samskipnandene
  • ​Gi studentene rimeligere botilbud
  • ​Fjerne ordningen med tidsbestemte leiekontrakter
  • ​Utarbeide lovverk som sørger for at uteleieboliger ikke står tomme over lang tid
  • ​At Husbanken skal styrkes

Del Bolig på: