Forside A-Å Bolig

Bolig

Boligkrisen er en ulikhetskrise, der det blir et stadig økende klasseskille mellom de som er innenfor og de som er utenfor. Ungdom er spesielt rammet. SU kjemper for å sikre alle muligheten til å eie egen bolig og for et levelig utleiemarked. SU tar side for leietakerne og førstegangskjøperne mot boligspekulantene som utbytter boligmarkedet og holder salgsprisene kunstig høye. Bolig er en rettighet, ikke en vare; bolig er et velferdsspørsmål, ikke et spekulasjonsobjekt.

SU vil:

  • Lage en nasjonal boligplan, for å skape en oversikt over behovet for nye boliger
  • Bygge 4000 studentboliger i året
  • Åpne for en ordning med delt eierskap slik at flere som kan håndtere et boliglån kan få kjøpe sin egen bolig
  • Etablere «leie til eie»-ordninger som gjør at en person kan leie en bolig av kommunen hvor leieutgiftene fungerer som nedbetaling av lån, slik at det er mulig å opparbeide seg nok egenkapital til å ta over boligen over noen år.

Del Bolig på: