Forside A-Å Bemanningsbyråer

Bemanningsbyråer

Ved å jobbe gjennom et bemanningsbyrå svekkes rettighetene en har. Oppsigelsesvernet forsvinner da arbeidsplassen kan bestille korttidskontrakter som hele tiden fornyes, og som kan avvikles ved fullført kontrakt uten krav om forklaring. En følger heller ikke arbeidsbestemmelsene for arbeidsplassen en jobber på, men bemanningsbyrået sine egne. Dette gjør at en ikke nødvendigvis får tariff og/eller andre goder som de direkte ansatte ofte har fått via organisering. Bemanningsbyråene presser ned lønningene for å vinne oppdrag, og deres tilstedeværelse er med på å undergrave fast ansettelse som normen i norsk arbeidsliv.

SU vil:

  • Få de kommersielle bemanningsbyråene ut av arbeidslivet

Del Bemanningsbyråer på: