Forside A-Å Asyl

Asyl

Vi er i en humanitær krise. Det er fordi millioner flykter fra krig, elendighet, og lider en enorm nød.  Det er nærområdene som tar imot flest flyktninger og 86% av flyktningene befinner seg i utviklingsland. Det er ikke i Europa som er offeret i flyktningkrisa, men Europa har en solidaritetskrise.

SU krever:

  • At vi skal bidra til å bygge opp FNs kapasitet og myndighet til å behandle og fordele flyktninger, med en global fordelingsnøkkel alle trygge land plikter å følge
  • At Norske myndigheter skal til enhver tid følge FNs anbefalinger for en forsvarlig asyl- og innvandringspolitikk som minstestandard, særskilt i forhold som angår barns behov og rettigheter.
  • Økt støtte til organisasjoner som bistår mennesker på flukt.  
  • Forsvar av retten til familiegjenforening.
  • At ofre for menneskehandel og trafficing skal få opphold på humanitært grunnlag.
  • At klimaflyktninger skal kunne få opphold på humanitært grunnlag i Norge.

 

Del Asyl på: