Forside A-Å Arbeiderstyrte bedrifter

Arbeiderstyrte bedrifter

8 personer eier i dag like mye som halvparten av alle mennesker på kloden til sammen. Dette skyldes det kapitalistiske systemet, hvor et lite mindretall eier bedriftene, mens det store flertallet overlever gjennom å selge sin arbeidskraft. At noen få eier så mye er udemokratisk, fordi det gir dem stor kontroll over økonomien til Norge, og over de fleste arbeidsplassene i landet. De kan som følger av dette straffe politikere som prøver å innføre klimareguleringer, sikre gode arbeidsforhold, eller bedre samfunnet på andre måter, ved å flytte bedriftene ut av landet.

Sosialistisk Ungdom jobber for å utvide demokratiet, slik at det også skal gjelde for den økonomiske delen av samfunnet. For å få til dette støtter vi etablering av bedrifter der de som arbeider, også er de som eier og styrer bedriften. På denne måten sikrer vi demokratisk kontroll over økonomi og arbeidsplasser, samtidig som vi hindrer kapitalistene i å flytte ut arbeidsplasser ut av landet i møte med demokratiske reguleringer.

SU vil:

  • Gi arbeidere forkjøpsrett og gode lånevilkår når kapitalistiske bedrifter flagger ut eller slås konkurs.
  • At det skal utvikles gode tilskudds-, låne-, og garantiordninger for arbeiderstyrte bedrifter.
  • At det skal legges til rette for at arbeidere enklest mulig skal kunne kjøpe aksjer i bedrifter de selv er ansatt i.
  • At det offentlige sikrer gratis veiledningsordninger for arbeiderstyrte bedrifter.
  • At skattesystemet skal gjennomgås for å fremme skattetiltak som kan stimulere til arbeiderstyre av bedrifter.

Del Arbeiderstyrte bedrifter på: