Forside A-Å Lekser

Lekser

Øving er noe av det viktigste i skolen. Ingen blir gode i lesing, skriving eller regning uten å øve. I dag er dette viktige arbeidet skjøvet ut av skolen og inn i hjemmet, som hjemmelekser. Ofte blir oppgaver som burde ha vært undervist og forklart i klasseromsundervisning i skoletiden i stedet gitt som hjemmelekser. Det er urettferdig for de elevene som får lite eller ingen hjelp hjemme, og gir leksemas på kveldstid for de fleste. SU ønsker heller mer fordypning i skoletiden hvor elevene kan arbeide med fag de har behov for å jobbe med under veiledning av lærer. Det er også viktig for barns helse og utfoldelse at de har reell fritid etter endt skoledag. SU ønsker at mer av det som i dag er hjemmelekser skal inn i skoledagen, også i ungdomsskolen og videregående opplæring.

SU krever:

  • At leksene flyttes inn i skoledagen.
  • At elever får tilbud om leksehjelp fra lærere eller annet kompetent personale.

Del Lekser på: