Forside Nyheter Kampen om Nordkapp

Kampen om Nordkapp

Det er i disse dager, i opptakten til kommune og fylkestingsvalget, at man stadig finner
eksempler på hvor mye kommunepolitikk har å si.

Én av disse er en kamp om Nordkapp. I Nordkapp stenges Nordkapp-platået av
Rica/Scandic. En hotellkjede med hovedkvarter i Oslo. De stenger oss ute fra en av våre
viktigste naturområder. Tusenvis av turister besøker det vært år for en pris. 270,- per person,
som nå går rett i lomma til et selskap som har tatt all rett på det som burde være
fellesskapets eie.

Dette er en 50-70 millionsinntekt på som kunne gått til velferd i Nordkapp. Men heller har
kommunen bestemt å fortsette monopolet til Rica/Scandic. Om grunnen er redsel for
forandring, store selskaper eller lobbyisters ord, er vanskelig å si. Men det er ikke slik
fellesskapets ressurser skal bli brukt.

Kampen mot konsentrasjon av makt er en av tids viktigste. Den kampen utspiller seg like
mye i kommunestyresalen som i stortingssalen.

Samtidig handler dette om så utrolig mye mer enn billettinntekter. Folket i Nordkapp skal ha
eierskap over egen natur og kunne ferdes fritt. Dette handler om innbyggerne på Nordkapp
sin råderett over egen natur.

Noen vil alltid tape på politikk. Men når det står mellom store selskap, og innbyggerne i
kommunen, burde det ikke være et vanskelig dilemma.

Den 20. juni 2019 ble kampen om Nordkapp midlertidig tapt. Det er derfor, den 9. september
vi må utøve vår makt, og stemme for et alternativ som gir oss makten tilbake. SV og SU vil
alltid være på lag med innbyggerne, for vi tror at et rettferdig samfunn er mulig.

Del Kampen om Nordkapp på: