Forside Nyheter Bygg landet – del godene

Bygg landet – del godene

Sosialistisk Ungdom (foran) på tur med Industri Energi (bak) for å se på grønn nordnorsk industri.

 

SU ønsker å skape et nytt grønt industrieventyr i Norge. Der vi sier nei til oljen og ja til grønne arbeidsplasser.

 

Denne uken har vi vært på tur med Industri Energi Ung for å lære om industrien i Nord-Norge. Vi har besøkt en rekke hjørnesteinsbedrifter som ikke bare er viktig for lokalsamfunnet, men som bidrar til å produsere industrivarer i verdensklasse med lave klimagassutslipp.

 

Industri er kraftkrevende. Alcoa sitt smelteverk i Mosjøen bruker alene like mye strøm som Trondheim by. Heldigvis er det 100% ren kortreist vannkraft. Dersom vi skal skape flere slike arbeidsplasser er det viktig at vi bruker kraften i Norge i stedet for å eksportere den til EU og øker produksjonen av grønn energi.

 

Klimagevinsten av å produsere aluminium i Norge er stor og er også en av norsk industri sine store fordeler når de konkurrerer med andre bedrifter. Dette kommer av at norsk industri har vært god på å kutte utslipp.

Fra begynnelsen av 1900-tallet har det vært produksjon av nikkel og aluminium i Norge. Vi har hatt over 100 år med utvikling og ny teknologi. Nå har vi verdens reneste aluminium og verdens beste silisium. På norske verft produseres og eksporteres allerede klimaløsninger i verdensklasse. Denne kompetansen har ført til at norsk industri er blant verdens mest effektive og reneste.

 

Vi skal sammen sette de ledige hendene i sving med å skape morgendagens arbeidsplasser!

 

Vi må bruke fellesskapet til å bygge industrien

Vi må gjøre det vi vet at alltid har virket. Vi må bruke den statlige motoren til å drive fram en aktiv og grønn næringspolitikk.

 

Da vi bygget ut olja brukte vi statlig eierskap og krevde leveringer fra norsk industri for å bygge arbeidsplasser. Da vi temmet norske fosser og bygget ut vannkraften brukte vi staten. Det gjør at når det i dag regner renner det penger inn til norske skoler og sykehjem.

 

Vi kan lære enormt mye av de prosessene vi har vært igjennom, men også fra arbeiderne. En kombinasjon av kortreist fornybar energi fra norsk vannkraft og den kompetansen som finnes i industrien gir oss bedre forutsetninger enn de fleste andre land til å skape miljøvennlige og framtidsretta industriarbeidsplasser.

Lovfest retten til lærlingplass

Vi har snakket med mange ulike bedrifter, men det er en ting som trekkes frem som en utfordring. Flere lærlinger. Her er vi i SU helt enige. Vi vil løfte statusen til yrkesfag og sørge for at vi utdanner til yrker vi trenger i samfunnet. Det betyr at vi må tilby relevante linjer på yrkesfag, øke stipendet og lovfeste retten til lærlingplass.

 

I Nordland har SV i fylkesråd sørget for lovfestet rett til lærlingplass. Dette har sørget for alle som er går på yrkesfag vet at de får lærlingplass. Dette kjemper vi for å gjennomføre i hele landet. Gjennom å garantere lærlingplass skal du aldri måtte bekymre deg om du faktisk får fullført utdannelsen din.

 

Bygg landet – del godene

Vi må skape verdier i fellesskap og fordele dem i fellesskap. Vi har lært mye på tur sammen med Industri Energi Ung og er sterke i troen på at det er mulig å satse stort på grønn industri i Norge. Vi vil bygge landet slik at vi kan dele godene.


Bli med på laget for en grønn industri på su.no/bli-medlem

Del Bygg landet – del godene på: