Forside Nyheter Seks gode grunner for at du bør fagorganisere deg!

Seks gode grunner for at du bør fagorganisere deg!

«Politikerne må våkne og få arbeidsrettigheter inn på læreplanen i skolen»

Hvordan hadde det vært å jobbe sju dager i uken, null ferie, ikke kunne være syk med lønn og ingen pensjonsordning å se fram til? Det er lett å glemme at mange av de beste tingene med Norge har blitt til gjennom at organiserte arbeidere har kjempet det frem.

Av ungdom som er i arbeid er kun en av fire mellom 16 og 26 år fagorganisert. Det er urovekkende lave tall.

Politikerne må våkne og få opplæring i arbeidsrettigheter inn på læreplanen i skolen. Vi går tretten år på skole og lærer ikke noe om lovene som skal beskytte oss de neste femti årene. Vi trenger en skole som forbereder oss på arbeidslivet.

Like viktig er det at ungdom organiserer seg i fagforeninger for å kunne ivareta sine rettigheter og interesser. Så her kommer seks gode grunner for at du bør fagorganisere deg:

1. Noen kjemper for deg!

Grunntanken med en fagforening er at mennesker som arbeider går sammen og kjemper for sine interesser. Den fremste oppgaven er å kjempe for bedre lønn og arbeidsvilkår. Det er rett og slett organisasjonen som arbeider for at du skal ha det best mulig på jobb.

2. Du lærer hvilke rettigheter du har

Det første møte med arbeidslivet kan være en dårlig opplevelse for mange. LOs sommerpatrulje har dokument brudd på arbeidsmiljøloven på fire av ti arbeidsplasser for sommervikarer. Arbeidsgivere utnytter unge som ikke kjenner til rettighetene sine fordi de er ferske i arbeidslivet. Fagforeningen hjelper deg å lære hvilke rettigheter du har i arbeidslivet.

3. Du får høyere lønn!

Når du arbeider skaper du verdier, du baker en kake. Da er det rett og rimelig at du skal få en så stor andel som mulig av den kaken du er med på å bake. Men for å kunne kreve det må dere være mange og kunne sette makt bak kravene. Dersom halvparten av arbeidere er fagorganisert på arbeidsplassen viser forskning at lønningene øker med 14-15 prosent[1].

4. Det beste med Norge kan vi takke fagbevegelsen for!

Ingenting kommer av seg selv. Når mange organiserer seg får vanlig folk mer makt. Retten til betalt ferie, pauser, overtidsbetalt, 8 timers arbeidsdag, syketrygd, pensjon, og mye mer av det vi i dag tar for gitt kommer av vanlige folk organiserte seg og krevde anstendige livsvilkår. Alle skulle sikres gode liv, ikke bare dem med mest penger. Denne kampen ble ledet av fagbevegelsen sammen med partiene på venstresiden.

5. Sammen er vi sterke!

Gjennom å være fagorganisert får du også en rekke andre kollektive fordeler som innboforsikring og rettshjelp, men viktigst av alt er at du blir del av et fellesskap som tar vare på hverandre.

6. Hjelp om du trenger det!

Når du melder deg inn i en fagforening blir du en del av et fellesskap. Får du vanskeligheter, får du hjelp av fellesskapet. Er du så heldig at du ikke selv får vanskeligheter, er du med på å sikre at andre som trenger det får hjelp. Dette er solidaritet. Det er klokt for den enkelte av oss – og det er klokt for oss alle, sammen.

Det du ikke vet, kan du ha vondt av.

Jeg er fagorganisert, er du?

Del Seks gode grunner for at du bør fagorganisere deg! på: