Forside Nyheter Bompenger som virker

Bompenger som virker

Debatten om bompenger fortjener å være mer nyansert enn å redusere debatten til kun en sak om avgift eller ei. Bompenger handler om hva slags byer vi ønsker oss i fremtiden, i tillegg sikrer det ren luft og grønn transport. En avgift er ikke bare en avgift. I debatten om bompenger er det avgjørende om hvordan pengene blir brukt.

Forurensing fra persontransport er en stor belasting på luftkvaliteten i Norge. I Oslo bor hver tredje innbygger i et område med farlig luft. Dette gjør at vi hver vinter hører historier om barn med astma kan ikke forlate huset på kalde vinterdager. Svevestøvet tar liv av 185 personer hvert år i hovedstaden ifølge Folkehelseinstituttet. Bompenger reduserer biltrafikken og er et viktig virkemiddel for å få ned den lokale forurensningen i byer. Det redder liv og sikrer er ren luft for alle.

Vi trenger et mer nyansert bilde av bompengeavgiften. Bompenger går i stor grad utover menn med høye og middels inntekter. De med lave inntekter velger oftere gange, sykkel og kollektivt. Bompenger er en omfordeling av fellesskapets ressurser hvis pengene fra avgiften går til en styrking av kollektivtransporten. Dette gjør venstresiden i Oslo. Her går 90% av bompengene til å styrke kollektivtransporten. Nettopp for alenemoren ønsker vi et samfunn der kollektivtransporten er så bra at alle har friheten til å velge miljøvennlig som et godt reisealternativ.

I Oslo sørger bompengene for at flere lar bilen stå og heller velger klimavennlige alternativer. Når vi ser at kollektivreise endelig blir billigere enn bilreiser i hovedstaden er vi på riktig vei. På ett år har man kuttet hver 20. ende bil på vei inn til Oslo og økt antall reiser med kollektiv med 21 millioner i året. Dette er en seier for byluften og klima.

Rødt i Oslo har skjønt at pengene til kollektivtransport må komme fra et sted. Vi står sammen med Rødt om at staten skal betale mer for investeringene i kollektivtransport i Oslo, men vi må også redusere biltrafikken. Da er avgift på de som tar det grå alternativet rettferdig for å gjøre det grønne og røde alternativet bedre. Rød Ungdom må nå innse at grønne og røde alternativer for alle ikke betaler seg selv.

Sarah Lilleberg Safavifard
Sentralstyremedlem

Balder Alvær Olafsen
Faglig leder 

 

Del Bompenger som virker på: