Forside Nyheter Regjeringens skattefest blir studentenes gjeldskrise

Regjeringens skattefest blir studentenes gjeldskrise

Djevelen er i detaljene. Lenge har regjeringen løftet frem 11 måneders studiestøtte som en hovedsatsing til studentene. Men så krevde SV svar fra Kunnskapsdepartementet og tallenes tale er klar. Regjeringen har finansiert 11 måneders studiestøtte med å endre og ta bort andre støtteordninger for studentene. Men ikke nok med det, nå skal studentene betale for å velge feil studium.

Gavepakke til studentene

I høst kom studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT). Resultatene var nedslående. Hver fjerde student har alvorlige psykiske symptomplager, og det er mye høyere enn hva undersøkelsen viste i 2010 og 2014.

Under fremleggelsen av SHoT snakket alle, inkludert forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, om at vi trenger tiltak og løsninger. I statsbudsjettet kom svaret fra regjeringen, de vil at 15 prosent av stipendandelen skal gis etter fullført grad. Hvis du ikke fullfører graden din, skal du få mer gjeld.

Et linjeskifte i studentfinansieringen

Retten til høyere utdanning er ikke bare et viktig demokratisk prinsipp, men det krever politisk tilrettelegging for å sørge for at denne friheten er reell. Når regjeringen foreslår å endre finansieringsordningen gjør det at lommeboken blir en stadig viktigere faktor for å avgjøre hvem som kan ta høyere utdanning. Dersom du ikke vet fra dag en hva du skal studere helt ferdig så skal du få en større regning.

Dette er høyst problematisk av flere grunner. Vi vet at rådgivningstjenesten rundt omkring i Norge er ujevn og det er vanskelig å vite hva man skal studere. Å straffe folk økonomisk for at de ikke vet hva de vil bli før de i det hele tatt har prøvd å studere er absurd.

Et annet aspekt er at regjeringen sender et signal om at det å søke kunnskap i seg selv ikke er et gode forbeholdt alle, men kun dem som kan ta seg råd til en større gjeldsbyrde. Vi vet at tverrfaglighet og det å gå ut av boblene innenfor hvert studium er bra for å skape mer reflekterte studenter og ikke minst har verdi i seg selv. I en verden der fake news sprer seg er det et viktig at vi som samfunn viser i handling at det å søke kunnskap er positivt og ønsket.

En regjering for dem med mest fra før

Dette går inn i rekken av smålige kutt fra regjeringen og de blåblå sender regningen til studentene. Erna og Siv har latt studentene betale for 11 måneders studiestøtte gjennom kutt i ordninger og økte renter på studielånet og nå vil de straffe dem som velger feil studium. Samtidig har regjeringen tatt seg råd til 25 milliarder i skattekutt. Regjeringens skattefest er studentenes gjeldskrise.

Andreas Sjalg Unneland
Leder Sosialistisk Ungdom

Del Regjeringens skattefest blir studentenes gjeldskrise på: