Forside Nyheter Vi trenger flere unge folkevalgte!

Vi trenger flere unge folkevalgte!

Folkevalgtansvarlig i SU og 1.nestleder Synnøve Kronen Snyen gir deg all informasjon du trenger som ung folkevalgt.

Det er snart tid for lokal- og fylkestingsvalg. Vi trenger unge engasjerte mennesker som ønsker å gjøre en forskjell i sitt lokalsamfunn. Etter kommunevalget i 2015 var under 10 prosent av de innvalgte i alle landets kommuner under 30 år, mens nesten halvparten var over 50 år. Ungdom må få være med å ta viktige beslutninger, og ikke bare de som ikke lengre husker hva det vil si å være ungdom. Derfor har vi utformet en liste med relevant informasjon for deg som vurderer å stille til valg.

Hvorfor bør unge stille?
– Unge mellom 18 og 30 er svært underrepresentert i kommunestyrer, bystyrer, fylkesting og på Stortinget.
– Unge har viktige perspektiver voksne ikke har.
– Barn og unge er storforbrukere av kommunale tjenester som skole, barnevern og fritidstilbud og burde bli hørt og være med å bestemme. Det har noe å si at de som sitter og bestemmer har gått på skole i dette årtusenet.
– Ungdom mellom 13 og 18 har dessuten veldig lite innflytelse i samfunnet, særlig de som ikke har stemmerett. De trenger unge folkevalgte som kan tale deres sak.

Oppfølging
– Man trenger ikke å kunne alt før man stiller til valg, man lærer underveis.
– SU og SV skal ha samlinger for unge folkevalgte flere ganger i løpet av perioden, der man får lære av hverandre.
– Du vil få muligheten til å samarbeide med andre unge folkevalgte på tvers av kommunegrenser og bli en del av et fellesskap med andre unge folkevalgte.

Hva kan du gjøre for å få flere unge folkevalgte?
– Publiser bilder eller filmer på sosiale medier og send mail slik at alle vet at de har mulighet til å stille.
– Det mest effektive er å ta direkte kontakt med folk som er gamle nok til å stille til valg og oppfordre dem til å stille.
– Bruk de som allerede sitter som folkevalgte som ressurs for å lære mer om hvordan det er å være folkevalgt. Hvis man er usikker på om man skal stille så kan det være lurt å bruke dem som sparringspartner.
– Ta kontakt med SV og spør om hvordan nominasjonsprosessen foregår, slik at man vet når man må ta en beslutning.
– Ta kontakt med sentralstyret hvis du er usikker eller lurer på noe, vi vil hjelpe til!

Praktisk informasjon
– Kommunestyrer og fylkesting møtes i underkant av en gang i måneden, i tillegg har man kanskje et møte i måneden i et utvalg dersom man sitter i det. SV har også som oftest et forberedende møte internt i partiet der man diskuterer sakene. I tillegg må man lese seg opp på saker og holde seg oppdatert på lokale nyheter.
– Å være folkevalgt er en jobb som varer i fire år, men det er helt vanlig og greit å søke permisjon fra vervet hvis man flytter eller drar på utveksling. Men det er også vanlig og greit å bli sittende selv om man flytter ut av kommunen for å studere. Kommunen er pålagt å dekke reise i forbindelse med møter. Det betyr at man kan si ja til å være folkevalgt selv om man er usikker på om man blir boende i kommunen hele perioden. Som student er man ikke forpliktet til å endre folkeregistrert adresse hvis man flytter, så det går fint å studere et annet sted enn der du er folkevalgt.
– Alle kommuner er forskjellige i hva slags struktur man har, men alle har utvalg som jobber med spesifikke saker innenfor et saksfelt, for eksempel utvalg for skole og kultur, et for helse og omsorg og et for miljø og plan. Man kan sitte i utvalg uten å sitte i kommunestyret, bystyret eller fylkestinget.
– Alle kommuner og fylkeskommuner er også forskjellig på hva slags politisk kultur man har, altså hva slags forhold partiene har med hverandre, hvor mye man samarbeider om saker og hva slags debattklima det er. Hvis noen lurer på hvordan det er i en spesifikk kommune eller fylke må man kontakte de som allerede sitter i kommunestyret, bystyret eller fylkestinget for SV.
– Som regel har det en del å si om SV sitter i posisjon eller opposisjon. Det er enklere å få gjennomslag for saker i posisjon, men samtidig må man ofte ta hensyn til hva de andre posisjonspartiene mener og man er kanskje forpliktet til en samarbeidsavtale. Fordelen med å sitte i opposisjon er at man står friere til å foreslå egne saker og til å markere seg på SVs hovedsaker i media.
– Å være folkevalgt er honorert, og kan ses på som en deltidsjobb. Hvis man lurer på hvor mye man får betalt må man søke opp kommunens godtgjøringsreglement. I tillegg betaler folkevalgte partiskatt på 10% av lønna til SV og/eller SU i henhold til SVs og SUs vedtekter.
– Mange steder har SV bare en representant i kommunestyret, bystyret eller fylkestinget, såkalte “enmannsgrupper”. Da er det viktig å bruke vararepresentantene godt og samarbeide med andre, samt prioritere hvilke saker man jobber med, for man rekker ikke over alt alene.

Hva innebærer det å være folkevalgt og hvilke muligheter har man?
– Du får muligheten til å fremme politikk som forandrer samfunnet.
– Som folkevalgt er du med på å sette dagsorden.
– Du blir en viktig talsperson og ansikt utad for SU og SV.
– Det krever ofte at man samarbeider med SVs lokallag om å ha åpne møter, drive med politikkutvikling og gjennomføre arrangementer.

Nominasjonsprosesser
– Dette gjøres forskjellig i hele landet, men de fleste har et eget nominasjonsmøte i slutten av 2018 eller velger liste på årsmøte i starten av 2019.
– De store byene har ofte lengre prosesser som starter tidligere enn små og mellomstore kommuner der konkurransen om plassene kanskje er mindre.
– Der det er aktive SU-lag sitter som oftes SU i nominasjonskomiteen. Det er viktig å følge opp den som sitter i komiteen, da dette ofte er et vanskelig verv å inneha, fordi det kan være personkonflikter.
– Hvis dere opplever noe som er kjipt eller ugreit i en nominasjonsprosess så si ifra til noen i sentralstyret, så kan vi hjelpe til og ta det opp med SV hvis det er behov for det.

Vanskelige ord og uttrykk
Kumulering: ​Man skiller gjerne på det å være kumulert eller ikke på en liste. Ofte kumulerer man kandidater på toppen av lista. Det er fordi velgerne kan gjøre endringer på lista når de stemmer, og “krysse” de som de ønsker inn opp på lista. De som er kumulert er de som kommer inn først, i motsetning til de som står på ikke-kumulert plass. For eksempel: Hvis SV i Skedsmo har kumulert de tre første kandidatene på lista så betyr det at hvis de får tre representanter i kommunestyret er det de tre kumulerte kandidatene som kommer inn. Hvis de får inn kun en representant er det den kandidaten blant de kumulerte som får flest “kryss” eller personstemmer som kommer inn. Hvis de får inn fire kandidater så er det de tre kumulerte som kommer inn, i tillegg til en person som står på ikke-kumulert plass, men det er ikke nødvendigvis den personen som er på fjerdeplass på lista. Det kan være at for eksempel den som står på tiendeplass er kjendis i kommunen, og derfor får mange personstemmer, og dermed går forbi alle kandidatene fra fjerde til niendeplass, og ender opp på fjerdeplass etter at alle stemmene er telt opp og dermed kommer inn i kommunestyret.

Interpellasjoner er et forslag til ny politikk, for eksempel at kommunen skal bli skatteparadisfri eller at seksualundervisningen på skolene må bli bedre. Det er noe representanter selv kan fremme utover de ordinære sakene som behandles, og er en god måte å sette dagsorden på lokalt.

 

Andre ressurser
Sunniva Holmås Eidsvoll har skrevet om hvorfor folkevalgtrollen er viktig og gir ti tips og triks. Les innlegget her

Du kan tipse SV om unge folkevalgte som burde stille, det gjør man her

Det står mer om hva det innebærer å være folkevalgt her

Her finner du bilder og filmer som kan deles på sosiale medier for å mobilisere flere unge
folkevalgte.

Del Vi trenger flere unge folkevalgte! på: