Forside Nyheter SU støtter slakteriarbeiderstreiken!

SU støtter slakteriarbeiderstreiken!

8. september tok Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ut 70 slakteriarbeiderne hos Norse Production i streik.

Streiken kommer av at Norse Production nekter de ansatte en tariffavtale og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Dette er et selskap som er kjent for sosial dumping. 90kr timen, 18-timers arbeidsdager, fem uker i strekk. Dette er ikke bare uverdige forhold i en av norges raskest voksende næringer, dette er forhold som bidrar til kappløpet mot bunnen som preger et løsere organisert arbeidsliv.

Norse Production er et polsk underselskap av fiskeriforedlingsgiganten Sekkingstad og ble opprettet i 2012 for å dumpe lønningene. Både Sjømat Norge og NHO Service har tatt avstand fra “bedriftens bruk av polske lønninger og polske arbeidsvilkår i norsk fiskeindustri”, likevel er dette blitt en vanlig organiseringsform i norsk arbeidsliv.

Da NNN krevde tariffavtale i 2013 ble de bastant avvist. Siden har forbundet organisert og samlet styrke, det viser seg med at brorparten av de ansatte nå er i streik for å sette makt bak kravet. Norse Production svarer dette med å leie inn 14 arbeidere fra bemanningsbyrå, driver streikebryteri og bryter loven. NHO svarer dette med at det er utleieselskapet som må følge rettningslinjene.

At Norge, som verdens nest største sjømateksportør, driver systematisk sosial dumping og streikebryteri er uverdig.

Sosialistisk Ungdom krever at streikeretten styrkes, ikke undergraves, og at norske lønns- og arbeidsvilkår gjelder alle arbeidere i Norge!

Sosialistisk Ungdom støtter NNN og slakteriarbeidernes streik!

 

Vedtatt av SUs landsstyre 30.09.2017

Del SU støtter slakteriarbeiderstreiken! på: