Forside Nyheter Nicholas Wilkinson ny leder i Sosialistisk Ungdom

Nicholas Wilkinson ny leder i Sosialistisk Ungdom

Nicholas Wilkinson (26) fra Akershus er valgt til ny leder av Sosialistisk Ungdom. Han etterfølger Andreas Halse som leder i SVs ungdomsorganisasjon.

– Jeg er stolt og glad over at jeg har fått denne tilliten. Jeg gleder meg til å skape oppmerksomhet rundt klima og rettferdig fordeling som er de store spørsmålene i vår tid.

Barnefattigdom er Wilkinson hjertesak nummer en, og som var den viktigste grunnen til at han engasjerte seg i politikk.

– Man har bare en barndom, og jeg vil at alle skal tenke på barndommen sin som en trygg og god periode. Man får aldri barndommen tilbake. Vi ser sak på sak der barn føler seg annenrangs fordi de ikke får gjøre det samme som klassekameratene sine, sier Wilkinson

Han er ikke videre imponert over regjeringen sin innsats på dette området.

– Gjennom mange år har de blåblå harselert med Kristin Halvorsen sitt sitat om å fjerne fattigdommen med et pennestrøk. Når det kommer til stykke er hverken Høyre, FrP eller støttepartiene opptatt av barnefattigdom. De velger å bruke sin energi på å kaste penger etter dem som har mest fra før. I tillegg til viktige saker som Segway, taxfreekvoter og poker da, smiler han.

Sosialistisk Ungdom har de siste årene brukt mye tid på industripolitikk og Wilkinson ønsker å videreføre dette.

– Et grønt og rettferdig Norge krever grønne arbeidsplasser. Da må vi bruke vannkraften vår på verdens reneste prosessindustri, ikke selge den uforedlet til utlandet. I dag er det U-land som eksporterer råvarer uten å foredle dem. SU vil bruke vannkrafta, ikke drive U-landspolitikk, avslutter Wilkinson.

Nicholas Wilkinson kan nås på 91542044. På ettermiddagen 26. juni reiser han til Brasil. Etter det kan han nås på nicholas.p.b.wilkinson@gmail.com

 

Følgende ble valgt inn i sentralstyret sammen med Nicholas: 

Leder Nicholas Wilkinson, Akershus
1. nestleder Hilde Mari Bjørke, Hedmark
2. nestleder Adam Reiremo, Oslo
Generalsekretær Anneken Skaara, Rogaland
Feministisk leder og 1. vara til AU Kaja Ljønes Lund, Nordland
2. vara til AU Benjamin Arvola Notkevich, Finnmark
Faglig leder Henriett Røed, Vestfold
Internasjonal leder Knut Estensvoll Rosmo, Sør-Trøndelag
Sentralstyremedlem Freddy André Øvstegård, Østfold
Sentralstyremedlem Marte Zachariassen Høyland, Hordaland
Sentralstyremedlem Marius Zaal, Vest-Agder
Sentralstyremedlem Ida Holm, Akershus
Sentralstyremedlem Sigve Thorbergsen Reedtz, Buskerud

Del Nicholas Wilkinson ny leder i Sosialistisk Ungdom på: