Forside Nyheter Aksjonsuke mot voldtekt!

Aksjonsuke mot voldtekt!

SU går til kamp for jenters trygghet og frihet. Derfor arrangerer vi aksjonsuke mot voldtekt. Vi er lei av alt pratet, og krever handling foran ord!

Denne uken setter SU fokus på kampen mot voldtekt. Mellom 8.000 – 16.000 jenter utsettes hvert år for voldtekt og voldtektsforsøk i Norge, og det høye tallet viser så altfor godt hvorfor voldtekt er et samfunnsproblem. Det er på tide å kreve at alle de gode tiltakene som er foreslått i regjeringens handlingsplan mot voldtekt settes ut i live. Derfor krever SU handling foran ord!

-Voldtekt er et alvorlig samfunnsproblem som hvert år rammer tusenvis av jenter, og skaper frykt hos enda flere. Det er på tide at vi gjør mer for å forebygge voldtekt, og derfor krever vi en satsning på forebygging av voldtekt i skolen. Det er avgjørende at alle lærer å respektere andres grense, sier Andreas Halse, leder i SU.

SU er fornøyd med at regjeringen sender voldtektsparagrafen ut på høring slik at den kan endres for å sikre at det å ha samleie med noen som ikke har samtykket til det blir ulovlig. SU stiller seg bak Amnesty International Norge sin kampanje «Nei er nei!» og krever at loven blir endret i tråd med internasjonal rett.

For å sikre at utsatte for seksuelle overgrep blir godt ivaretatt i etterkant av overgrepet krever vi lovfesting av overgrepsmottak. En lovfesting av overgrepsmottak må følges av god finansiering og tydelige krav til kompetanse og hva mottakene skal ha av tjenester.

-Alle som blir utsatt for voldtekt må sikres god oppfølging av det offentlige helsevesenet, uavhengig av når på døgnet og hvor i landet overgrepet skjer. Overgrepsmottak spiller en viktig rolle i å ta vare på utsatte for overgrep, og i sporsikring som kan hjelpe politiet i sin etterforskning, og kvaliteten på mottakene er et spørsmål om kvinners rettssikkerhet, sier Andreas Halse.

Få voldtekter blir anmeldt hvert år, og av disse blir svært mange henlagt. Det er et problem når det er en oppfatning i samfunnet om at det ikke er et poeng i å anmelde voldtekt fordi det uansett blir henlagt og dette truer jenters rettsfølelse. For å sikre at politiet prioriterer etterforskning av voldtekt krever SU øremerkede midler til politiet slik at etterforskningstiden går ned og kvaliteten går opp.

-SU vil sette fokus på voldtekt både i aksjonsuken og så lenge det kreves for å få gjennom våre krav. Det handler i bunn og grunn om jenters frihet til å leve et liv uten frykt for voldtekt, og alle ungdommers rett til å bli respektert for sine grenser. Dette er et samfunnsproblem som alle vil gjøre noe med, og nå mener vi i SU det er nok prat, det er på tide å sette handling foran ord, avslutter Andreas Halse.

Vil du være med på aksjonsuka? Ta bilde av deg selv med denne plakaten, og vis at du også krever kamp mot voldtekt!

Jeg krever handling

 

Del Aksjonsuke mot voldtekt! på: